Finansal Göstergeler

Özet Göstergeler

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Toplam Varlıklar (milyon TL) 89,5 93,3 97,2
Toplam Yükümlülükler (milyon TL) 19,4 15,2 15,3
Hisse Başına Net Varlık Değeri 1,75 1,95 2,05
Dönem Sonu Hisse Fiyatı 2,32 1,72 2,42

Temel Rasyolar

31 Aralık 2019 itibarıyla geçmiş dönem sonu ve bir önceki dönem sonu karşılaştırmalı konsolide temel baz rasyolar aşağıdaki gibidir:

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
(Solo)-Gayrimenkuller Toplamı/Toplam Varlıklar 81% 85% 70%
Net Finansal Borç/Özkaynaklar 0% 0% 0%
Toplam Finansal Borç/Toplam Varlıklar 0% 0% 0%